ZVYKNĚTE SI BÝT ZDRAVÍ A VE FORMĚ!

VYPĚSTUJTE SI ZDRAVÉ ZVYKY.

Martin Pausar

Výživové a obchodní poradenství.

V roce 1993 jsem se díky mému obchodnímu partnerovi Pavlu Čechovi seznámil se společností FINCLUB, která přináší na český a v současné době možno říci již evropský trh přírodní doplňky stravy z Finska.
Tento sortiment se mi zdál velice perspektivní. Spolupráce s touto firmou mi tedy připadala jako vcelku zajímavý podnikatelský záměr.

Díky FINCLUBU jsem poznal spoustu skvělých lidí a u některých z nich jsem pozoroval odlišný přístup ke způsobu života. Tento přístup spočíval v tom, že tito lidé kromě užívání doplňků stravy také rozumně jedli a pravidelně se hýbali. A většinou to na nich bylo na první pohled poznat.

Protože FINCLUB poskytuje již od začátku své existence i přístup k informacím, které úzce souvisejí s výživou, začal jsem tohoto faktu čím dál častěji využívat. Absolvoval jsem nepřeberné množství školení a seminářů, kde přednášela řada zkušených lékařů jako například prof. Hrubý, doc. Stejskal, MUDr. Holeček, ale i dalších odborníků jako např. Jan Mühlfeit nebo Mark Dzirasa, kteří vynikají v dalších oblastech nutných pro sestavení mé vytyčené skládanky.
Mým cílem se totiž stalo vytvoření stabilní kostry obecně použitelných postupů pro udržení lidského jedince při pevném zdraví do co nejvyššího věku. Důležité je však pro mne také zdokonalování schopností tyto postupy efektivně rozdistribuovat mezi co největší počet lidí.

Doplňky stravy FINCLUBU definitivně patří ke zmíněným postupům k udržení pevného zdraví. Bezpodmínečným základem však musí být vyvážená a pestrá strava.

Vždy mne zajímaly informační technologie a navíc jsem si byl jist, že budou mít do budoucna nezastupitelnou roli při distribuci informací. A to se týká i těch o životním stylu. Poněvadž považuji rozšiřování informací za jeden ze stěžejních stavebních kamenů mé práce, rozhodl jsem se přihlásit na bakalářské studium inženýrské informatiky na Fakultě aplikovaných věd ZČU. To jsem v roce 2015 úspěšně dokončil.

Mezitím jsem pokračoval i v samostudiu v oblasti výživy. Kromě jiného mám za sebou přípravný kurz pro závěrečnou zkoušku výživových poradců v USA. Prokousal jsem se stovkami studií zaměřených na různé oblasti životního stylu, přečetl mnoho knih pohlížejících na toto téma z nejrůznějších úhlů a myslím, že se svému cíli, tj. výše zmíněnému vytvoření kostry postupů, které mohou pomoci lidem být déle zdravější, blížím.

I když jsem se tomu z určitých důvodů dlouho bránil, rozhodl jsem se 12. června 2020 (na stará kolena) absolvovat přijímací řízení z biologie na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy pro obor nutriční terapie.

Závěrem svého představení chci jen podotknout, že není v silách mých ani mých milých kolegů vám zdraví zajistit. A kdo vám to tvrdí, lže. Můžeme vám pouze při nejlepším svědomí pomáhat minimalizovat rizika, kterým své tělo tím, jak žijete, případně vystavujete.
A k tomu jsme vám já i celý náš tým k službám.

list of recommendations

Aktuální příspěvky: